ohanadan  gelen 2.jpg

Gübrelerimizi diğerlerinden farklı kılan özellikler nelerdir ?

 

Ürünlerimizdeki farklılıkları izah etmek için öncelikle kimyasal gübre üretim geçmişine kısa bir göz atmak yerinde olacaktır.

 

Kimyasal gübre üretiminin başlangıcı 1850’li yıllara dayanmaktadır. İlk zamanlar fosforlu, 1920’lerde azotlu gübreler üretilmiş ve bu formülasyonlar uzun yıllar aynı kalmıştır.

 

Sonraki zamanlarda bitki besleme ve toprak bilimlerinin gelişmesiyle birlikte gübre üretiminde bir takım yeniliklere gidilmiştir.

 

Geleneksel NPK’lı (azot, fosfor, potasyum) gübrelere magnezyum, kükürt, çinko, demir, mangan v.b. bitki besin elementleri ilave edilmiştir.

 

Bunların yanı sıra gübrelere Organik madde katılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

 

AGROTİME GÜBRE olarak; bu kapsamda bahsettiğimiz yeni formülasyonlara göre gübre üretimi yapıp, yolumuza bitki besleme ve toprak bilimi konularında uzman, ülkemiz toprak özelliklerini çok iyi bilen çok değerli akademisyenlerin görüşleri ve yönlendirmeleri paralelinde devam etmiş bulunmaktayız.

 

Bunun neticesinde;

 

  • Gübrelerimizin üretiminde insan, hayvan ve bitki sağlığını olumsuz etkileyecek kimyasalları kullanmamaya özen gösterdik.

  • Bitkilerin büyümesini ve gelişimini olumsuz etkileyecek maddelerden kaçındık.

  • Gübre üretiminde, bitkilere ve toprağa hayat katan, organik madde içerikli kaliteli leonardit kullanımına başladık.

1. Potasyum kaynağının seçimi

Potasyum içeren gübrelerde hammadde olarak pahalı olmasına rağmen, potasyum sülfatı tercih ettik. Böylelikle klora hassas bitkileri, potasyum klorürdeki klorun olumsuz etkisinden korumuş olduk.

Örneğin; patates, şeker pancarı, kavun, karpuz, çilek, asma, narenciye, pamuk, tütün vb.

Aksi takdirde patates’te nişasta oranı azalacak, pamuk’ta liflerin rengi bozulacak, tütün’de de yanma kalitesi azalacaktır. Bazı bitkiler klordan az etkilenir, örnek buğdaygiller ve yaprağı yenen sebzeler.

 

2. Gübrelerimizin çoğunda KÜKÜRT kullanmaktayız

 

Kükürtün toprakta iki görevi vardır;

 

  • Toprağın pH değerini düşürüp, işlenmesini kolaylaştırır, böylece bitkinin besin elementleri alımını arttırır.

  • İkinci görevi kendisinin bir bitki besin elementi olarak kullanılmasıdır.

 

Bazı bitkilerin kükürde çok ihtiyacı vardır. Örneğin; turp, lahana türleri, soğan, sarımsak, pırasa, hardal, kolza.

 

İkinci sırada pamuk, patates ve baklagiller vardır. Ancak bütün bitkiler kükürde ihtiyaç duyarlar.

 

3. Fosforlu gübrelerde kaya fosfatı yerine DAP kullanmaktayız

 

Kaya fosfatı suda çözünmez, ancak asitlerde çözünür. DAP ise bu kaya fosfatının asitlerle işlenerek suda çözünür hale getirilmiş yapıda olanıdır. DAP, fiyat olarak kaya fosfatının yaklaşık 3 katıdır. Ancak bitki tarafından alımı daha kolaydır.

 

Agrotime Gübre olarak formüllerimizde Kaya fosfatı kullanmaktan kaçınmakta ve DAP kullanımını tercih etmekteyiz.

4. Gübrelerimiz toprakta su ile kolay dağılan granül yapıdadır

 

İşletmemizde granül yapımını en uygun şekilde sağlayan dolomit malzemesi kullanılmaktadır. Toprakta çok zor ayrışan sodyum silikat kesinlikle kullanılmamaktadır.

 

Granüllerin toprakta su ile temas sonrası kolaylıkla parçalanıp dağılması gerekir.

 

Gübrelerimizin granül yapısı ve içeriği bu duruma oldukça uygundur.

 

5. Organik maddece zengin Leonardit kullanmaktayız

 

Ürünlerimizin çoğunda, bitkiye çok yarayışlı, humik+fulvik asit içeren, organik madde kaynağı olarak leonardit malzemesi kullanmaktayız. Böylece, bitki daha çok su ve besin alabilir. Toprakta biyolojik aktivite artar. Toprak iyi havalanır. Koyu rengi nedeni ile toprak çabuk ısınır. Bu durum erken ilkbaharda soğuk bölgeler için önemlidir.

 

Ayrıca toprakta uzun yıllar bozulmadan kalır, toprağın ayrılmaz bir parçası haline gelir. Böylece uzun vadede toprak verimliliğinin geliştirilmesine katkıda bulunur.

Özetle; AGROTİME GÜBRE, ürettiği organamineral gübreler ile; başta ülke topraklarının tarımsal ömrünün uzatılması ve verimliliğinin geliştirilmesine ve aynı zamanda insan sağlığına faydalı, organik tarımsal ürünlerin yetiştirilmesine olanak sağlayan doğa dostu, çevreci gübreler üretmektedir.