GOLD SULPHUR
GOLD SULPHUR.jpg

GOLD SULPHUR Ülkemizin toprak koşullarına uygun olarak üretilen aktif tarım kükürdüdür. Ülkemiz toprakları jeolojik yapısı (büyük çoğunluğu kalkerli kayaçlar) ve iklim koşulları (yağışın azlığı) nedeniyle çoğunlukla kireçce çok zengindir. Bu nedenle birçok besin elementinin bitkilerce alımı çok zordur.(Örn. K, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, B). Bu nedenle yüksek kireç içeriğinin neden olduğu yüksek pH değerinin düşürülmesi gerekir. Bu olay ancak elementer kükürt uygulamasıyla mümkündür. Çünkü kükürt toprakta oksitlenip suyla reaksiyona girer ve sülfürik aside dönüşür, bu olay kireci nötürleştirir. Ayrıca içerdiği organik madde toprak verimliliğini kalıcı şekilde iyileştirir.

Ekran Resmi 2019-02-02 11.40.47.png
Ekran Resmi 2019-01-04 10.57.59.png