AGROTiME BOR 
Bor.jpg

Bor bitkiler için mutlak gerekli mikroelementlerden biridir. Bitki tarafından borik asit (H3BO3) veya borat anyonu B(OH)-4 formunda alınır ve ksilemde yapraklara taşınır. Dolayısıyla BOR’un bitkilerce alımı ve taşınması bitkinin su teminine bağlıdır. Bitkilerin BOR ihtiyaçları farklıdır. Bora en az ihtiyaç duyan bitkiler buğdaygiller ve soğangillerdir, bunları patates, havuç, yonca, lahanalar takip eder. En çok ihtiyaç duyanlar ise baklagiller, ayçiçeği, marul, şeker pancarı ve haşhaştır. Bor bitkide büyüme ve gelişmeyi büyük ölçüde etkiler. Nükleik asit, protein, karbonhidratlar sentezi, ayrıca solunum, fotosentez ve hormon bütçesi BOR’a bağlıdır. Bor tozlaşmada vazgeçilmez bir elementtir, çiçeklenmeyi, meyve tutumunu ve ağırlığını arttırır; ayçiçeği ve mısırda tanelerin dolu olmasını sağlar. Baklagillerde bakterilerin azot bağlamasını arttırır. Şeker pancarında şeker içeriği ve eldesi artar. Patateste kabuğu dayanıklı hale getirir. BOR noksanlığında kök gelişimi çok zayıf olur, kökler kalınlaşır ve yer yer çatlamalar ortaya çıkabilir. Şeker pancarında kellelerin içi boş kalır ve kararır. Üzümde salkımdaki taneler irili ufaklı olur. Bor noksanlığında genç yapraklar grimsi yeşil renk alır, yaprak kalınlaşır ve kenarı kıvrılır.

  • Uygulamalar bitkilerin kitle olarak büyüme dönemlerinde ve çiçeklenme öncesi ile meyve oluşumu dönemlerinde yapılmalıdır.

bor simge.jpg

Garanti Edilen İçerik                                                                                                                          %w/w

 

Suda Çözünür Bor (B)              .....................................................................................................................................................        8

Bor_Kullanım.jpg