AGROTİME AGRONATURA
AGRONATURA.jpg

Organik + Mineral Toprak Düzenleyici

%30 Organik Madde

AGRONATURA ülkemizin toprak koşullarına uygun olarak üretilen organik toprak düzenleyicidir. Ülkemiz topraklarının çok büyük çoğunluğu iklim koşulları (az yağış, sıcaklık) nedeniyle organik maddece çok fakirdir. Bu nedenle toprak verimliliğinin kalıcılığını sağlamak için organik madde ilavesi önemlidir. AGRONATURA’ da bulunan organik madde toprağın fiziko-mekanik (işlenebilirlik, köklerin kolayca yayılması v.s. , fiziko-kimyasal (toprakta bulunan veya gübrelerle ilave edilen bitki besin iyonlarının tutulması, yıkanmaya karşı korunması v.s.) ve kimyasal verimliliğinin (bitki besin maddeleri içeriği) geliştirilmesinde büyük bir öneme sahiptir, toprağın strüktürünü (yapısını) ve “metabolizmasını” düzenler. Organik madde ayrıca belli ölçüde bitki besin elementleri kaynağı olarak da görev yapar. Ayrıca Fe, Mn, Cu, Zn ve B ‘u şelat şeklinde bağlayarak bitkiye geçişini kolaylaştırır. Organik madde bulunan humik ve fulvik asitler hücre membranlarının geçirgenliğini arttırarak köklerin daha çok Fosfor ve Potasyum almasını sağlarlar.

Ekran Resmi 2019-01-04 12.29.26.png
Ekran Resmi 2019-01-04 12.30.14.png