AGROTiME AGROAMİN
agroamin simge.jpg

Garanti Edilen İçerik                                                                                                                                              %w/w

 

Toplam Organik Madde.........................................................................................................................................................................      35

Organik Karbon......................................................................................................................................................................................      15

Organik Azot(N).....................................................................................................................................................................................       2

Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O)....................................................................................................................................................       4

Serbest Aminoasitler..............................................................................................................................................................................       5

PH...........................................................................................................................................................................................................     4-6

Kullanım Yeri, Zamanı ve Dozu                                      Yapraktan                                             Damla Sulama

Seralar                                                                                                               200-250cc/100 Lt. su                                             1000-1500cc/1 ton su

Meyve Ağaçları                                                                                                200-250cc/100 Lt. su                                             1000-1500cc/1 ton su

Narenciye                                                                                                         200-250cc/100 Lt. su                                             1000-1500cc/1 ton su

Tahıllar                                                                                                                  200cc/100 Lt. su                                                        1000cc/1 ton su

Pamuk ve Diğer Endüstri Bitkileri                                                                  200cc/100 Lt. su                                                       1000cc/1 ton su

Turpgiller ve Soğangiller                                                                               200-250cc/100 Lt. su                                                  1000cc/1 ton su