AGROTİME 20.20.0
20.20.0.jpg

  Yeni Nesil Özel Gübre Organik Madde Katkılı NP Gübresi 

20.20.0+(10 SO3)+(10 OM)

Özellikle topraktaki bitkiye yarayışlı potasyum içeriğinin yeterli olduğu durumlarda uygulanacak taban gübresi olarak formüle edilmiştir. Bu gübre azot ve fosforu eşit oranlarda içerdiğinden her halükarda toprağın fosfor içeriği (biliniyorsa) dikkate alınarak uygulanacak doz belirlenmelidir. İçerdiği elementer hem kükürt ihtiyacı yüksek olan bitkilere (turpgiller, soğangiller, baklagiller v.b.) kükürt kaynağı olabilir, hem de organik maddeyle birlikte fosforun bitkiye yarayışlılığını arttırabilir.

Ekran Resmi 2019-01-04 10.38.53.png